HISTORIA DPS

 

 • Dom pomocy Społecznej w Sandomierzu powstał w 1993 roku z incjatywy ówczesnj dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej, pani Felicji Jachimowicz. Na początku była to Kuchnia Caritas z powodu braku odpowiednich warunków na początku planowano nową kuchnię, później miał to być dom dziennego pobytu, ostatecznie uzgodniono budowę domu pomocy społecznej.           
 •  Nowo utworzony budynek oddano do użytku 09.12.1993 roku. Swoją działalność Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu zapoczątkował zorganizowaniem wigilii w 1993 roku dla osób biednych i bezdomnych      z terenu Sandomierza.
 • Pierwsi podopieczni do DPS zostali przyjęci w lutym 1994 roku. Przygotowano wówczas 28 miejsc. W jedno, dwu i trzech osobowych pokojach z wszelkimi możliwymi wygodami socjalnymi.Każdy podopieczny miał możliwość korzystania z własnej toalety i łazienki. Pokoje, w których mieszkali pensjonarjusze były usytułowane na parterze i na pierwszym piętrze. Mieszkańcy mieli do dyspozycji świetlicę, dużą jadalnię oraz  kaplicę gdzie obbywały się msze święte. Personel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu liczył 27 osób.

 • W  1995 roku, dyrektor DPS Siostra Teresa Kozera podjęła starania         w kierunku rozbudowy domu. Rozbudowę wspierało wiele osób, instytucje oraz władze samorządowe byłego województwa tarnobrzeskiego. Duże wsparcie uzyskano ze strony Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Emmendingen. Szczególnie rozbudowę DPS w Sandomierzu wspierali przedstawiciele władz miejskich Emmendingen - nadburmistrz Urlich Niemman, Manfred Sperling, a także Peter Zimmerman.

 

 

 • W 1996 roku rozpoczęto rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu .

 

 • W czerwcu 2001 roku rozbudowę placówki zakończono.16 czerwca 2001 roku dokonano uroczystego otwarcia DPS.


 • Aktualnie Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku, z miejscami dla przewlekle somatycznie chorych.

 •  W dniu 20 czerwca 2012 roku  utworzone zostało STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH SENIORA"  działające przy DPS w Sandomierzu.

 

 •  W dniu 21 czerwca 2013 roku w siedzibie Instytucji Realizującej- świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie w ramach Projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych". W imieniu Instytucji Realizującej umowę podpisała Wojewoda świętokrzyski- Bożentyna Pałka- Koruba, natomiast ze strony beneficjentów przedstawiciele Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej z: powiatu opatowskiego, gminy Kielce, powiatu kieleckiego, powiatu sandomierskiego i powiatu buskiego.

  Spośród 13 złożonych wniosków, do dofinansowania zakwalifikowały się projekty złożone przez powiat opatowski, gminę Kielce (2 projekty), powiat kielecki (2 projekty), powiat sandomierski, powiat buski.

  Realizowany projekt zaowocuje powstaniem lokali aktywizujących w Domu  Pomocy Społecznej. Powstaną także nowocześnie wyposażone pomieszczenia do rehabilitacji  medycznej i terapii zajęciowej. Sfinansowane zostaną również szkolenia dla pracowników DPS-u.

   


 

 

 


powrót